Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131201760 "ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул.Йерусалим 15; бул. Александър Малинов No 51, в
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Инвестиция в значително по-високо конкурентноспособен модел за предоставяне на ERP, CRM и BI решения 05.07.2012 635 953 381 572 283 925 381 572 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"ISO 9001, път към успеха във фирма Хай компютърс" BG161PO003-2.1.02-0090-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството. BG161PO003-2.1.08-0264-C0001
Подобряване качеството и гарантиране сигурността на продуктите на „Екселпак България” ООД BG161PO003-2.1.08-0277-C0001
Въвеждане на системи за управление в Паралел ЕООД BG161PO003-2.1.12-0645-C0001
Внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP система) и доставка на оборудване в „ИНТЕРКОМ ПРОФИЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1006-C0001
Закупуване на модули към съществуваща ERP система във „Фермер 2000“ АД BG161PO003-2.1.12-0734-C0001
Въвеждане на интегрирана система за управление на ресурсите за повишаване конкурентоспособността на ТМ Ауто ЕООД BG161PO003-2.1.12-0744-C0001
Подобряване на конкурентните предимства на „Метрон“ АД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0156-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Агенция“ ООД“ BG161PO003-2.1.12-0810-C0001
Увеличаване на конкурентоспособността на „ТМТ-Елком” ООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса (ИССУБ). BG161PO003-2.1.12-1110-C0001
Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството BG161PO003-2.1.12-0623-C0001
Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството BG161PO003-2.1.12-0634-C0001
“Разширяване на съществуващата интегрирана система за управление на бизнеса на “Селекта Интернационал” ООД” BG161PO003-2.1.12-0206-C0001
Внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в Монолит София АД BG161PO003-2.1.12-0644-C0001
"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" BG161PO003-1.1.07-0579-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз