Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0090-C0001
Номер на проект: СО/QMS/045/14.01.2008
Наименование: "ISO 9001, път към успеха във фирма Хай компютърс"
Бенефициент: "Хай Компютърс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: създаване на конкурентоспособно предприятие, предлагащо качествени услуги и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на българския и европейския пазар.
Дейности: Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на ISO 9001 Диагностика
Разработване на системата за качество
Внедряване на системата за качество
Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит
Избор на доставчик за хардуер
Закупуване и инсталиране на хардуера
Избор на доставчик за закупуване на софтуер
Внедряване на софтуера
Разходи за одит на проекта
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 564 BGN
Общ бюджет: 193 487 BGN
БФП: 94 809 BGN
Общо изплатени средства: 94 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 94 809 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 80 587 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 221 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 221 BGN
Финансиране от бенефициента 100 506 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз