Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0644-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в Монолит София АД
Бенефициент: "Монолит София" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за увеличаване ефективността и конкурентоспособността на МОНОЛИТ СОФИЯ АД като мярка за неутрализиране на негативните последици от свиване на пазара в строителния бранш в контекста на продължаваща финансова и икономическа криза. Това ще бъде постигнато с внедряването на система за планиране и управление на ресурсите на дружеството, с която ще се извърши интеграция на всички данни и бизнес процеси в обща унифицирана платформа. Така ще получим инструмент за ефективно планиране на ресурсите и дейностите на фирмата, възможност за информирано вземане на управленски решения и по този начин ще постигнем оптимизиране на разходите, повишаване на нетните приходи от продажби и осигуряване на устойчивост на пазарните позиции на предприятието.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 2 Закупуване и внедряване на Система за планиране и управление на ресурсите в предприятие Монолит София АД и необходимите за функционирането й 2 броя сървърни конфигурации
Дейност 3 Визуализация и популяризиране на финансовия принос на ЕС
Дейност 4 Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 382 475 BGN
Общ бюджет: 406 378 BGN
БФП: 304 784 BGN
Общо изплатени средства: 304 784 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 304 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 137 420 BGN
2014 167 363 BGN
2015 0 BGN
304 784 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 259 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 116 807 BGN
2014 142 259 BGN
2015 0 BGN
259 066 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 613 BGN
2014 25 104 BGN
2015 0 BGN
45 718 BGN
Финансиране от бенефициента 127 492 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 5 Индикатор 2: Въведена софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието /ERP система/
Индикатор 6 Индикатор 3: Двустранно подписан протокол, удостоверяващ внедряването на ERP системата в предприятието
Индикатор 7 Индикатор 4: Изготвени стикери, информационна табела
Индикатор 8 Индикатор 5: Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз