Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP система) и доставка на оборудване в „ИНТЕРКОМ ПРОФИЛ” ЕООД
Бенефициент: „Интерком Профил” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Интерком Профил ЕООД и подпомагане устойчивото развитие на компанията.
Дейности: Дейност 1 Процедура за подбор на изпълнител за внедряване и доставка на лицензи за система за управление на ресурсите (ERP)
Дейност 2 Внедряване на система за управление на ресурсите (ERP)
Дейност 3 Доставка на лицензи за система за управление на ресурсите (ERP)
Дейност 4 Процедура за подбор на изпълнител за доставка на индустриални мастиленоструйни принтери
Дейност 5 Доставка на индустриални мастиленоструйни принтери
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
К сие К Маркетинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 487 BGN
Общ бюджет: 338 870 BGN
БФП: 253 780 BGN
Общо изплатени средства: 253 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 780 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 215 713 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 713 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 067 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 067 BGN
Финансиране от бенефициента 85 663 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Брой въведени системи за управление на ресурсите
Индикатор 6 Индикатор 2: Брой закупени активи
Индикатор 7 Индикатор 3: Брой придобити лицензи
Индикатор 8 Създадени инвестиции (Опре¬деление: брутни инвестиции, напра¬вени от подкрепените предприятия
Индикатор 9 Индикатор 6: Брой договори за ползване на специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз