Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130774807 "АДС Консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.к "Света Троица" ул. "Зайчар" бл.328, вх.А, ап.3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентноспособността на "АДС Консулт" ООД чрез въвеждане на "Система за Управление Сигурността на Информацията" /СУСИ/ на база ISO/IEC 27001:2005 01.06.2011 0 0 21 565 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на европейските практики за екологично производство от "Надежда 2002" АД и сертифициране по ISO 9001 и 14001" BG161PO003-2.1.02-0032-C0001
Въвеждане на система за управлени ена качеството по международен стандарт ISO 9001:2000 в предприятието "Сигма-ИС" BG161PO003-2.1.02-0159-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез въвеждане на система за управление на информационната сигурност и система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги BG161PO003-2.1.08-0618-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околна среда и информационна сигурност в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0333-C0001
Информационна сигурност - доверие и надеждност в услугите на БСК АД BG161PO003-2.1.12-0062-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на "ЧИСТОТА" ООД чрез въвеждане на Интегрирана Система за Управление качеството и околната среда /ИСУ/ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.12-0141-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД BG161PO003-2.1.12-0451-C0001
Въвеждане на ERP система за управление на бизнеса в „КСДК“ ЕООД и покриване на стандарт БДС ISO 9001 BG161PO003-2.1.12-0537-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на Системата за управление на сигурността по веригата на доставките ISO 28000 BG161PO003-2.1.12-0287-C0001
„Инвестиции в ISO 27001:2005 и CRM за конкурентоспособност на ИМЪРЧАНТПЕЙ ООД на световно ниво” BG161PO003-2.1.12-0300-C0001
Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД BG161PO003-2.1.12-0626-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз