Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Гогол 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона BG051PO002-2.3.01-0040-C0001
Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие BG051PO002-2.3.02-0044-C0001
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
"Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ "Васил Левски" гр. Брезник" BG161PO001-4.1.03-0009-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
Уикенд Северозапада BG161PO001-3.2.02-0039-C0001
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
Изграждане на иновативно интернет пространство „E-Health communication“ - Социална комуникация за здраве BG161PO003-1.1.05-0296-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт и предоставяне на нова услуга „Online Optics BG” BG161PO003-1.1.05-0298-C0001
Туристически район "Рила" BG161PO001-3.2.03-0021-C0001
Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана BG161PO001-1.4.09-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз