Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121059907 ТЮФ – Рейнланд България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.”Триадица ” №5 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Петрургия" АД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0034-C0001
Модернизация на управлението и повишаване конкурентоспособността на Елваис ООД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0149-C0001
"Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0184-C0001
"Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001 и ISO 22000" BG161PO003-2.1.02-0147-C0001
"Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001 и ISO 22000" BG161PO003-2.1.02-0157-C0001
"Въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000, закупуване на оборудване за функциониране на системата" BG161PO003-2.1.02-0164-C0001
"Подобряване на конкурентноспособността на фирма Уолтопия ООД чрез въвеждане на международно признати станадарти за управление на качеството и околната среда" BG161PO003-2.1.02-0044-C0001
"Внедряване на ISO 9001:2000 и повишаване конкурентноспособността на Метал - М - София ООД" BG161PO003-2.1.02-0137-C0001
"Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 в Диком ООД" BG161PO003-2.1.02-0081-C0001
Повишаване конкурентноспособността на фирмаМТ Пласт ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти и сертифициране на системи за управление ISO 9001:2000 ISO и 14001:2004 BG161PO003-2.1.02-0124-C0001
„Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000” BG161PO003-2.1.03-0055-C0001
Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 и повишаване конкурентноспособността на „Леге консултинг” ЕООД чрез въвеждане на интегрирана със СУК софтуерна система за управление на бизнеса BG161PO003-2.1.03-0118-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "КАПРОНИ"АД, посредством въвеждане на СД ISO / TS 16949 и привеждане на производствените процеси в съответствие със стандарта" BG161PO003-2.1.03-0313-C0001
"Разработване и сертифициране на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, съгласно международен признат стандарт. BG161PO003-2.1.08-0621-C0001
«ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „МАРЦ Хил клиник” АД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0367-C0001
Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД BG161PO003-2.1.08-0443-C0001
Подобряване на организационните процеси в „Техем Сървисис“ ЕООД посредством внедряване на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.12-0138-C0001
Подкрепа за устойчивото развитие на Дамвент ООД чрез постигане на продуктово съответствие и оптимизиране управлението на ресурсите в компанията BG161PO003-2.1.12-0531-C0001
Нарастване на конкурентоспособността на Синтезия ООД на международния и вътрешния пазар чрез повишаване на ефективността и качеството BG161PO003-2.1.12-0535-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в ЕКОФОЛ АД BG161PO003-2.1.12-1194-C0001
Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ-М АД BG051PO001-2.3.02-0215-C0001
Подобряване на условията на труд в Медицински център Медиана BG051PO001-2.3.02-0012-C0001
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд на работното място в " Булмат" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0319-C0001
Подобряване на условията на труд в EТ "Румен Гидиков" BG051PO001-2.3.02-0073-C0001
"Подобряване условията на труд в "Старт" АД" BG051PO001-2.3.02-0326-C0001
Въвеждане на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008 в Габро-Метал 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.12-0574-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
Подобряване условията на труд в предприятие за производство на стоманени въжета и телове BG051PO001-2.3.03-0293-C0001
"Безопасност и здраве при работа в "ИРА-ЕКО" ООД BG051PO001-2.3.03-0522-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Астрея 91 ООД чрез внедряване на система за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (термопомпи) BG161PO003-2.3.02-0035-C0001
"ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0075-C0001
"Стефанов Мотърс - Зелената организация" BG161PO003-2.3.02-0278-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз