Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0081-C0001
Номер на проект: СО/QMS/004/11.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 в Диком ООД"
Бенефициент: "Диком" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на ДИКОМ, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за устойчиво развитие на европейския и световен пазар
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Одит
информационни дейности - информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 679 BGN
Общ бюджет: 64 563 BGN
БФП: 31 636 BGN
Общо изплатени средства: 31 636 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 636 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 636 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 890 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 745 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 745 BGN
Финансиране от бенефициента 32 972 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз