Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131072874 Пи Пи енд Ай Ти Консултинг ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Витоша 37, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване информираността относно перспективите и възможностите, предлагани от ЕС по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” BG161PO002-3.1.01-0002-C0001
"Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица" BG051PO001-6.1.01-0001-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0004-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0003-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0008-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0006-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0010-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0007-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0002-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими BG051PO002-2.2.11-0001-C0001
Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на община Раковски BG051PO002-1.1.07-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз