Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0040-C0001
Номер на проект: Д01-4215/18.07.2013
Наименование: "Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 18.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Професионално развитие и повишаване адаптивността на младите учени, докторантите и постдокторантите в сферата на научните биомедицински изследвания.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Изследване на спецификата на проблемите на младите изследователи и изготвяне на програми с обучения, провеждане на обучения.
Изпълнение на дейност 1 Изследване на спецификата на проблемите на младите изследователи и изготвяне на програми с обучения, провеждане на обучения.
Подготовка на дейност 2 Нови методи и практики в областта на биомедицинските научни изследвания
Изпълнение на дейност 2 Нови методи и практики в областта на биомедицинските научни изследвания
Подготовка на дейност 3 Изпълнение на конкретни научни задачи от екипи с интердисциплинарен характер с прилагане на усвоените знания от Дейност 1 и Дейност 2. Подпомагане на започнали докторски програми.
Изпълнение на дейност 3 Изпълнение на конкретни научни задачи от екипи с интердисциплинарен характер с прилагане на усвоените знания от Дейност 1 и Дейност 2. Подпомагане на започнали докторски програми.
Подготовка на дейност 4 Кариерно-информационна дейност, мобилност и популяризиране на научната кариера в областта на биомедицинските научни изследвания. Информиране и публичност
Изпълнение на дейност 4 Кариерно-информационна дейност, мобилност и популяризиране на научната кариера в областта на биомедицинските научни изследвания. Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 755 943 BGN
Общ бюджет: 699 450 BGN
БФП: 699 450 BGN
Общо изплатени средства: 699 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 699 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 189 BGN
2014 68 989 BGN
2015 479 273 BGN
699 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 594 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 510 BGN
2014 58 640 BGN
2015 407 382 BGN
594 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 678 BGN
2014 10 348 BGN
2015 71 891 BGN
104 918 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз