Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175129387 "БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Ген. ПАРЕНСОВ N 49, София, район Средец, София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица BG161PO001-4.1.01-0006-C0001
„Повишаване на ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП” BG161PO002-1.4.01-0001-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
„Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян” BG161PO001-1.4.03-0017-C0001
Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен BG161PO001-1.4.06-0042-C0001
Пасивна опична мрежа тип FTTB гр Видин BG161PO003-2.1.11-0003-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ Отец Паисий, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация за ВЕИ BG161PO001-1.1.09-0040-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол BG051PO002-1.3.07-0051-C0001
Бойница 2020 BG051PO002-1.3.07-0098-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в община Минерални бани - публична и прозрачна общинска администрация BG051PO002-1.3.07-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз