Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/005
Наименование: ,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Управление и изпълнение на проекта
Осигуряване на информация и публичност на проекта
Избор на фирми – изпълнители на СМР
Избор на фирма за упражняване на строителен надзор върху изпълнение на СМР
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на гимназия “Иван Панов”
Обновителни и ремонтни дейности на сградата на ОУ “Никола Вапцаров”
Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване за хранителен блок на гимназия “Иван Панов”
Функциониране на хранителния блок на гимназия “Иван Панов”
Доставка оборудване за физкултурен салон и спортна площадка ОУ „Н. Вапцаров”
Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 986 592 BGN
Общ бюджет: 695 595 BGN
БФП: 695 595 BGN
Общо изплатени средства: 708 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 695 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 197 318 BGN
2009 395 484 BGN
2010 214 749 BGN
2011 0 BGN
2012 - 13 251 BGN
2013 0 BGN
2014 - 85 835 BGN
2015 0 BGN
708 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 591 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 167 721 BGN
2009 336 161 BGN
2010 182 537 BGN
2011 0 BGN
2012 - 11 263 BGN
2013 0 BGN
2014 - 72 960 BGN
2015 0 BGN
602 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 598 BGN
2009 59 323 BGN
2010 32 212 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 988 BGN
2013 0 BGN
2014 - 12 875 BGN
2015 0 BGN
106 270 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура Община Берковица
Индикатор 5 Създаване на нови работни места:- постоянни Община Берковица
Индикатор 6 Създаване на нови работни места:- временни Община Берковица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз