Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0011-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-15
Наименование: По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД
Бенефициент: "НИЯ-МИЛВА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на фирма „Ния-Милва” ЕООД чрез закупуване и внедряване на модерно оборудване за производство на сапуни.
Дейности: 1. Доставка на нови машини
1.1 Подготовка и одобрение на тръжна документация за доставката на новите машини
1.2 Получаване на оферти
1.3 Оценка и одобрение на оценката
1.4 Сключване на договор за доставка
1.5 Изпълнение на поръчките от страна на доставчиците
1.6 Доставка на новите машини
2. Назначаване на нов персонал
3. Управление на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 946 BGN
Общ бюджет: 319 086 BGN
БФП: 303 131 BGN
Общо изплатени средства: 303 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 789 BGN
2013 242 342 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 671 BGN
2013 205 991 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
257 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 118 BGN
2013 36 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 470 BGN
Финансиране от бенефициента 15 997 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Ръст на производителността на труда....
Индикатор 8 Намаляване себестойността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз