Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0203-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004
Бенефициент: Евро Ферт АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004
Дейности: Избор на консултантска организация
Подготовка (за СУК и СУОС); Анализ и планиране (за СУК и СУОС); Разработване на СУК и СУОС; Внедряване на СУК и СУОС
Избор на сертифицираща организация; Сертификация на СУК и СУОС
Процедура за избор на доставчик; Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването
Визуализация на проекта
Избор на организация за одит на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 700 BGN
Общ бюджет: 50 908 BGN
БФП: 25 454 BGN
Общо изплатени средства: 25 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 454 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 636 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 818 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 818 BGN
Финансиране от бенефициента 35 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз