Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108568283 МЕАЦА ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали бул. "Христо Ботев" № 96
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на - ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Св.Княз Борис І-ви” с.Старцево и ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Долен,община Златоград" BG161PO001-4.1.01-0007-C0001
Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград BG161PO001-4.1.01-0037-C0001
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Борина - СОУ "Н.Вапцаров" - с.Борино BG161PO001-4.1.03-0052-C0001
Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево BG161PO001-4.1.03-0087-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз