Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128031110 "АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н" ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул. ИНДЖЕ ВОЙВОДА No 35
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обезопасяване на трудовия процес в складова База 1 чрез модернизиране на пожаро-известителна система и осигуряване на работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита за 145 работещи в АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД 09.08.2012 186 303 186 303 0 186 270 11,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА BG161PO001-4.1.01-0044-C0001
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
"Нови термо- и звукоизолационни продукти и технология за производството им" BG161PO003-1.1.06-0066-C0001
''Подобряване условията на труд в "Синтер-М''АД чрез извършване на анализ,закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества'' BG051PO001-2.3.03-1144-C0001
''Усъвършенстване организацията и условията на труд в ''Браян Термоизол''ЕООД за повишаване ефективността и мотивацията на работещите в предприятието.'' BG051PO001-2.3.03-1166-C0001
Подобряване на условията на труд в "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1173-C0001
''Подобряване условията на труд в ''Тетбрюле 2'' ООД чрез проектиране на трудовата дейност,внедряване и сертифициране на система на стандарт BS OHSAS 18 001:2007 и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност.'' BG051PO001-2.3.03-1152-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз