Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125552192 ПРОЕКТ КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1680 София район р-н Красно село ул. ЯСТРЕБЕЦ No 20, вх. А, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване", BG161PO001-4.1.01-0003-C0001
Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.01-0028-C0001
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Реконструкция и обновяване на Художествена галерия «Професор Илия Петров» и къща-музей «Анани Явашов» в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие BG161PO001-1.1.01-0011-C0001
Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово BG161PO001-2.1.02-0001-C0001
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз