Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0001-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/002
Наименование: Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряване на по-добра транспортна достъпност, взаимосвързаност и мобилност в рамките на община Попово (град Попово с прилежащия му ареал)
Дейности: Сформиране на екип и организиране на проектните дейност
Осъществяване на отчетност по проекта
Публична кампания – информиране на обществеността
Изготвяне на документации за участие в тръжни процедури и провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на строително-монтажни работи върху пътните участъци за тяхната рехабилитация
Въвеждане в експлоатация на рехабилитираните пътни участъци
Подготовка за продължаване на проекта със собствени ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 985 104 BGN
Общ бюджет: 2 516 225 BGN
БФП: 2 516 225 BGN
Общо изплатени средства: 1 696 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 516 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 777 114 BGN
2010 0 BGN
2011 - 142 610 BGN
2012 - 938 010 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 696 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 138 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 360 547 BGN
2010 0 BGN
2011 - 121 219 BGN
2012 - 797 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 442 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 377 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 416 567 BGN
2010 0 BGN
2011 - 21 392 BGN
2012 - 140 702 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 474 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз