Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093684 Община Суворово
Седалище Област: Варна Oбщина: Суворово 9170 Суворово пл. "Независимост" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Интегрирано въздействие върху образователната инфраструктура на община Суворово” ЛОТ1: Възстановяване на детски творчески комплекс – УПИ – I, кв. 55 по плана на гр. Суворово; ЛОТ2: Ремонтно възстановителни работи в ОУ „Хр. Ботев” – с. Чернево" 02.06.2008 670 546 670 546 0 738 864 16,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност "Домашен помощник" 13.05.2008 71 769 71 560 224 66 754 12,00 Приключен
„Техническа помощ за подготовка на проект „Доизграждане канализационна и подмяна водопроводна мрежи – гр. Суворово” 12.01.2009 766 902 766 902 0 775 820 28,00 Приключен
Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания) 10.04.2009 223 284 223 284 0 232 945 12,00 Приключен
ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ - дейност „Домашен помощник” 02.11.2010 134 197 134 197 0 123 114 14,00 Приключен
ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В МАЛКАТА ОБЩИНА – дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” 02.11.2010 103 628 94 217 9 787 94 112 14,00 Приключен
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово 01.06.2011 1 009 138 1 009 138 0 918 608 24,00 Приключен
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово 27.02.2012 398 927 398 927 0 261 109 24,00 Приключен
Повишаване административния капацитет в Община Суворово 23.01.2014 80 599 80 599 0 80 599 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия 29.12.2008 24,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз