Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/050
Наименование: Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания)
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е изграждане на междурегионално сътрудничество между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания) за обмяна на опит и добри практики в сферата на възобновяемите източници на енергия.
Дейности: 1 Оперативен мениджмънт и партньорство.
2 Подготовка на тръжна документация.
3 Цялостно организиране на учебно посещение на група експерти към община Суворово в област Бадахос (Испания).
4 Разработване на анализ за приложимостта на ВЕИ на територията на община Суворово.
5 Разработване на иновационни подходи чрез анализ за влиянието на ВЕИ върху развитието на туризма.
дейност 6 Цялостно организиране на посещение на група експерти от област Бадахос (Испания) в община Суворово за оценка на място и провеждане на семинар.
7 Информационна кампания сред населението за популяризиране на резултатите от междурегионалното сътрудничество и визуализация на проекта.
8 Отчетност и управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 642 BGN
Общ бюджет: 223 284 BGN
БФП: 223 284 BGN
Общо изплатени средства: 223 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 093 BGN
2010 153 852 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 266 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 229 BGN
2010 130 774 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 7 876 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 864 BGN
2010 23 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Показване на иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Определяне регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Създаване проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Брой участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Извършване на междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз