Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115816423 Община Сопот
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Сопот 4330 Сопот ул. Иван Вазов 34
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Социален асистент" и "Домашен помощник" - съвременна грижа за нуждаещите се в Община Сопот 13.05.2008 65 810 62 782 3 740 60 174 14,00 Приключен
Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот. 12.01.2009 8 840 888 8 791 366 3 051 530 12 393 567 84,80 Приключен
Прозрачна и достъпна Община Сопот 10.02.2009 310 917 310 917 0 310 917 12,00 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап ІІ “Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане 12.01.2009 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Сопот 29.10.2010 97 828 97 828 0 88 017 14,00 Приключен
Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда 28.03.2012 1 580 408 1 580 408 0 1 343 509 46,27 Приключен
Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот 08.08.2012 24 101 138 23 378 104 6 242 453 23 792 940 41,33 Приключен
Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Сопот за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции 16.08.2013 78 358 78 358 0 78 358 12,00 Приключен
Подобряване на процесите на създаване и провеждане на политики в община Сопот 31.10.2013 71 684 71 684 0 71 684 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Публичност и прозрачност в работата на администрацията, управлението на публичните средства и дейността на общинския съвет в община Сопот 27.08.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Долината на розите и тракийските царе" 13.08.2012 26,37 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз