Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813198547 "Фил" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Д-р Заменхоф №10 ет.2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на конкурентоспособността на "ФИЛ" ООД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност" 01.10.2009 132 450 66 225 66 250 66 225 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО - ЕПИЗОД 1 - РОЗАТА НА ВЕТРОВЕТЕ” BG051PO001-4.2.03-0802-C0001
Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - “one-stop shop” за електронно включване на хората с увреждания BG051PO001-5.2.06-0080-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СИЛОМА АД ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ" BG161PO003-2.1.06-0327-C0001
Социално включване чрез нова заетост в "Да Винчи дентал лабор" BG051PO001-5.1.03-0012-C0001
“Нов дом за нашите деца” BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване BG051PO001-7.0.01-0124-C0001
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
ИД - ПП "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Златни пясъци" BG161PO005-3.0.11-0011-C0001
Изработване на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях. BG161PO003-1.1.05-0044-C0001
Протегната ръка за помощ в дома BG051PO001-5.1.04-0019-C0001
Обучението – ключ за ефективна администрация BG051PO002-2.2.08-0077-C0001
Нови услуги за заетост BG051PO001-7.0.07-0080-C0001
Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
"Създаване на магазин за хранителни стоки "Димитрия" ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0384-C0001
"Създаване на устойчиво предприятие за реклама и посредничество при продажба на софтуерни продукти и консултантски услуги" BG051PO001-1.2.03-0419-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
Обучението – ключ за компетентна администрация BG051PO002-2.2.12-0016-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация Аксаково BG051PO002-2.2.15-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз