Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126104039 Съюз за възстановяване и развитие - Хасково
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. Одрин № 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ЕкоГлобус 03.08.2009 377 833 377 833 83 387 377 833 40,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица” BG161PO001-4.2.01-0101-C0001
Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0161-C0001
Внедряване на иновативна опаковка за двукомпонентни бионапитки BG161PO003-1.1.05-0092-C0001
Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0085-C0001
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ BG051PO001-7.0.07-0135-C0001
Иновативен модел на публични услуги в подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Карлово BG051PO001-7.0.07-0136-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз