Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0092-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна опаковка за двукомпонентни бионапитки
Бенефициент: Биодринкс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нова опаковка за разделно съхранение на съставките на един многокомпонентен продукт, в случая двукомпонентна бионапитка, позволяваща смесването на отделните компоненти непосредствено преди употреба.
Дейности: Разходи за разработване на технологии за производство Разходи за разработване на технологии за производство
Разходи за разработване на промишлен дизайн Разходи за разработване на промишлен дизайн
Наемане на бутилиращо предприятие за безалкохолни напитки Наемане на бутилиращо предприятие за безалкохолни напитки
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, Разходи за наемане на изложбена площ, щандове,
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания,
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за защита на интелектуална собственост Разходи за защита на интелектуална собственост
Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 871 BGN
Общ бюджет: 360 327 BGN
БФП: 324 294 BGN
Общо изплатени средства: 324 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 339 BGN
2015 238 955 BGN
324 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 538 BGN
2015 203 112 BGN
275 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 801 BGN
2015 35 843 BGN
48 644 BGN
Финансиране от бенефициента 38 652 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Успешно управляван и отчетен проект
Индикатор 2 Разработена за внедряване иновативна опаковка
Индикатор 3 Създаден иновативен двукомпонентен продукт в 4 варианта
Индикатор 4 Налично и работещо специфично оборудване (ДМА)
Индикатор 5 Подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация у нас и в ЕС на промишлен дизайн
Индикатор 6 Изготвени икономическа, финансова и техническа оценки на иновативния продукт
Индикатор 7 Разработени маркетингово проучване и анализ на пазара за иновативния продукт и стратегия за въвеждането му в масова продажба
Индикатор 8 Разработен бизнес план за развитие на иновативния продукт
Индикатор 9 Разработена и отпечатана пълноцветна брошура на български език
Индикатор 10 Разработена и отпечатана пълноцветна брошура на английскиски език
Индикатор 11 Разработена и отпечатана пълноцветна листовка
Индикатор 12 Активна Интернет страница на проекта
Индикатор 13 Участие в 3 изложения – Пловдивския панаир, Германия и Англия
Индикатор 14 Проведени 2 промоционални демонстрации
Индикатор 15 Открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз