Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825305050 "АТАРО КЛИМА" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "Васил Левски" №272
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД BG161PO003-2.1.06-0369-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
Подобряване условията на труда в Иво-97 София ЕООД BG051PO001-2.3.03-0959-C0001
"Подобряване условията на труд в "ПИЙПЪЛС БЮТИ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0798-C0001
Подобряване условията на труд в "ХИГИЯ БУЛС БГ" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0995-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Кристиан-Нейко-90" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0734-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "Химически продукти" ООД" BG161PO003-2.3.02-0106-C0001
"Създаване на висококонкурентна "Вила за гости" в местността Кайлъка, гр.Плевен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност" BG161PO003-2.3.02-0137-C0001
Повишаване енергийната ефективност на Темподем ЕООД чрез използването на възобновяеми енергийни източници BG161PO003-2.3.02-0205-C0001
"Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0283-C0001
"Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на Оптимакс тур ООД" BG161PO003-2.3.02-0284-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие" BG051PO001-2.3.03-0797-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз