Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203394342 "БМ АДВАЙЗ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Дървеница", бл. 2, вх. Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BG051PO002-3.2.04-0007-C0001
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството BG051PO002-3.2.04-0001-C0001
Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) BG051PO002-3.1.09-0001-C0001
Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина BG051PO002-2.2.15-0117-C0001
Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0078-C0001
Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър. BG051PO002-3.2.06-0010-C0001
Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри. BG051PO002-3.2.06-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз