Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000627597 АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1202 ул. „Г. С. Раковски” № 47
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Стандартизиране на ИТ процесите като услуги в Агенция “Митници” съгласно най-добрите световни практики с цел изграждане на методология и контрол на качеството на услугите при реализация на ПЧП и аутсорсинг на ИТ процеси към бизнеса. 10.02.2009 1 058 224 1 058 224 0 1 058 224 12,00 Приключен
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз 17.02.2012 2 704 174 2 704 174 0 2 704 174 25,30 Приключен
"Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство" 17.02.2012 2 244 208 2 244 208 0 2 244 208 24,37 Приключен
Повишаване квалификацията на експертите по информационни системи в агенция “митници” 05.06.2013 77 125 77 125 0 77 125 12,00 Приключен
„Повишаване капацитета на Агенция „Митници” за осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения” 05.06.2013 53 792 53 792 0 53 792 12,00 Приключен
Повишаване на знания и умения при моделиране и оптимизиране на бизнес процесите и ит архитектурата и прилагане на методологии за софтуерни проекти в агенция „митници” 05.06.2013 71 111 71 111 0 71 111 12,00 Приключен
„Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници” 22.01.2014 366 110 366 110 0 366 110 18,00 Приключен
Повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите от Агенция „Митници” в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения 28.01.2014 50 887 50 887 0 50 887 9,00 Приключен
Повишаване компетентността на служителите от Агенция „Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата 28.01.2014 73 410 73 410 0 73 410 11,13 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 10.02.2014 353 873 353 873 0 353 873 18,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА АКЦИЗА И КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ 17.04.2014 0 0 0 0 9,00 Приключен
Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура) 11.04.2014 3 073 312 3 073 312 0 3 073 729 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз