Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0027-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-39
Наименование: Повишаване квалификацията на експертите по информационни системи в агенция “митници”
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на Агенция “Митници” чрез провеждане на специализирани обучения на ИТ служителите, пряко обвързани със специфичната дейност и задължения
Дейности: Дейност 1 – “Обучения от каталога на ИПА” Провеждане на обучения по каталога на Института по публична администрация: 1.1. Обучителен курс, насочен към придобиване на трайни знания и умения за работа с инструментите за графични обекти в MS Excel. 1.2. Обучителен курс, насочен към придобиване на разширени познания и умения за обработване на големи масиви с информация в MS Excel. 1.3. Обучителен курс, насочен към придобиване на задълбочени познания за автоматизиране на процесите по оценка на риска на проекти със средства на MS Excel. Обученията ще се проведат при съответната координация с Института за публична администрация
Дейност 2 – „Обучение на тема: Red Hat Enterprise Virtualisation (RH318)" Повишaване на квалификацията на служителите, занимаващи се с виртуализация и администриране на работещите под операционна система Red Hat информационни системи.
Дейност 3 – „Обучение на тема: JBoss Application Administration I (JB248)" Получаване на познания по инсталиране, конфигуриране и управление на Jboss Enterprise Application Platform и изучаване на най-добрите практики при работа и администриране на платформата.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция “Митници”, настоящите партньори и потенциалните бъдещи такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - изготвяне и отпечатване на информационни материали (брошури и плакати); - публикации на интернет страницата на Агенция „Митници”, в електронен вестник “ Митници” и в списание “Митническа хроника”; - отпечатване на доклад за резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ай Би Ес - България" ЕООД
МЕДИА ИНТЕРАКТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 225 BGN
Общ бюджет: 77 125 BGN
БФП: 77 125 BGN
Общо изплатени средства: 77 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 000 BGN
2014 60 125 BGN
2015 0 BGN
77 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 450 BGN
2014 51 106 BGN
2015 0 BGN
65 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 550 BGN
2014 9 019 BGN
2015 0 BGN
11 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 7 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 8 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 9 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 11 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 12 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 14 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 15 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 16 Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 17 Дейност 2: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 18 Дейност 2: Обучени жени
Индикатор 19 Дейност 2: Обучени жени
Индикатор 20 Дейност 2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 21 Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 22 Дейност 3: Обучени жени
Индикатор 23 Дейност 3: Обучени жени
Индикатор 24 Дейност 3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 25 Дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 26 Дейност 4: Отпечатани плакати
Индикатор 27 Дейност 4: Подпечатан и отпечатан доклад за резултатите по проекта
Индикатор 28 Дейност 4: Разпространени материали
Индикатор 29 Дейност 4: Публикувана информация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз