Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121486802 Държавна Агенция по горите
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Христо Ботев 55
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/ 06.02.2009 436 523 436 523 0 436 523 13,93 Приключен
Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие 03.09.2012 244 449 244 449 0 244 449 21,27 Приключен
„Ефективно и качествено обучение на служителите от държавната горска администрация, за по-компетентно и професионално изпълнение на техните задължения” 04.07.2013 78 720 78 720 0 78 720 12,00 Приключен
Повишаване капацитета на служителите на ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена, чрез обучения и курсове 06.12.2013 65 696 65 696 0 65 696 9,00 Приключен
Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно iso 9001:2008 в изпълнителна агенция по горите - допълнителен фактор за предоставяне на качествени административни услуги 30.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
„Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“ 30.04.2014 415 622 415 622 0 415 622 20,30 Приключен
УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА 08.05.2014 69 757 69 757 0 69 757 16,50 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения 08.05.2014 65 564 65 564 0 65 564 16,50 Приключен
РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЕ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ 08.05.2014 79 866 79 866 0 79 866 16,50 Приключен
УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ 08.05.2014 43 344 43 344 0 43 344 16,50 Приключен
ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРЕЦИЗИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯТА 08.05.2014 40 476 40 476 0 40 476 16,50 Приключен
Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги 17.06.2014 58 497 58 497 0 58 497 15,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP 18.05.2013 23,73 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз