Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201814467 Енергиен Инженеринг ООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. Христо Ботев 36 А, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Конкурентоспособност с енергоефективни системи и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0064-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ източници" BG161PO003-2.3.02-0070-C0001
"Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "К2" ООД" BG161PO003-2.3.02-0094-C0001
"Енергоефективни технологии в "ИМПАЛА" ООД" BG161PO003-2.3.02-0098-C0001
"Конкурентоспособност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0100-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии в "САКСО БГ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0078-C0001
"Ефикастност и ефективност чрез енероспестяващи технологии и въвеждане на ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0099-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД BG161PO003-2.3.02-0093-C0001
"Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници" BG161PO003-2.3.02-0082-C0001
Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнението на политики от общинска администрация Кюстендил BG051PO002-1.3.07-0164-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източици в КОНЕКС ЕООД BG161PO003-2.3.02-0241-C0001
Енергоефективни решения и технологии в "Медената питка" ООД BG161PO003-2.3.02-0257-C0001
"Конкурентоспособност с въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0265-C0001
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно оборудване и съоръжения" BG161PO003-2.3.02-0290-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Асеневци" чрез въвеждане на енергоефективни мерки" BG161PO003-2.3.02-0331-C0001
"Ефективност и благоприятна бизнес среда чрез енергоефективни решения" BG161PO003-2.3.02-0330-C0001
"Въвеждане на енергоефективно технологично оборудване и ВЕИ в ТИНМАР ООД" BG161PO003-2.3.02-0293-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0454-C0001
"Ефективност и ефикасност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0474-C0001
"Ефективност и енергоспестяващо технологично оборудване и въвеждане на ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0361-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз