Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Бенефициент: „ВАЛИЯН” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност с енергоспестяващи технологии и ВЕИ"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Доставка и инсталиране на автоматична машина за полиране с 2 работни маси с 4 полиращи шайби и 4 тампона
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Доставка и инсталиране на Аспирационна система за отвеждане и филтруване на прахови частици;
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.3: Доставка и инсталиране на шлайф машина за обработка на дървени повърхности
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.4: Доставка и инсталиране на автоматична машина за съшиване на кантове по периферията на плоскости за мебелно производство (КУПЕР)
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.5: Доставка и инсталиране на механо-хидравлична гилотина за срязване на фурнири
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.6: Доставка и инсталиране на винтов маслен компресор, монтиран върху ресивер и оборудван с хладилен изсушител и предфилтър
Подготовка и изпълнение на Дейност 1. 7: Доставка и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за топла вода
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност Извършване на енергийно обследване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Експарт ком ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 762 161 BGN
Общ бюджет: 1 522 226 BGN
БФП: 761 113 BGN
Общо изплатени средства: 761 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 761 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 495 405 BGN
2014 0 BGN
2015 265 698 BGN
761 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 646 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 421 094 BGN
2014 0 BGN
2015 225 843 BGN
646 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 311 BGN
2014 0 BGN
2015 39 855 BGN
114 165 BGN
Финансиране от бенефициента 762 161 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1:< Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2:< Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3:< Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4:< Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 5:< Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприяти
Индикатор 6 Индикатор 6:< Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 Индикатор 7:> Бройна предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 Индикатор 8:> Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 Индикатор 9: >Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 Индикатор 10:>Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз