Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0094-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "К2" ООД"
Бенефициент: "К2" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "К2" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на Универсална шлайф маса
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.3: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на Автоматичен пакетно-разкройващ циркуляр с подавател
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.4: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на Аспирираща кабина за лакиране със сухи филтри
Подготовка и изпълнение на Дейност 2:Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 897 BGN
Общ бюджет: 623 793 BGN
БФП: 311 897 BGN
Общо изплатени средства: 311 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 311 897 BGN
2015 0 BGN
311 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 265 112 BGN
2015 0 BGN
265 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 785 BGN
2015 0 BGN
46 785 BGN
Финансиране от бенефициента 311 897 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1 -Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2-Брой енергийно ефективни технологии
Индикатор 3 Индикатор 3Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4-Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 5 Индикатор 5-Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция
Индикатор 6 Индикатор 9-Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно
Индикатор 7 Индикатор 10- Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 8 Индикатор 11-Разкриване на нови работни места по проекта
Индикатор 9 Индикатор 12-Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз