Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176515042 Консорциум Добро Управление ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Бачо Киро 49, ет.2, офис 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация BG051PO002-1.1.04-0053-C0001
Оптимизиране на структурата на община Марица BG051PO002-1.1.04-0052-C0001
Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград BG051PO002-1.1.04-0019-C0001
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Якоруда BG051PO002-1.1.07-0029-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация Съединение BG051PO002-1.1.07-0006-C0001
„Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич” BG051PO002-1.1.07-0044-C0001
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево BG051PO002-1.1.07-0003-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи BG051PO002-1.1.07-0067-C0001
Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени BG051PO002-1.1.07-0002-C0001
Повишаване на капацитета на община Харманли за ефективно формулиране и изпълнение на общински политики с гражданско участие BG051PO002-1.3.07-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз