Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/008-01
Наименование: Модернизиране на ДСП в общини Сливен, Нова Загора, Ямбол
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност.
Дейност 3. „Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 5. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 420 878 BGN
Общ бюджет: 299 027 BGN
БФП: 299 027 BGN
Общо изплатени средства: 82 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 790 BGN
2014 4 500 BGN
2015 0 BGN
82 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 121 BGN
2014 3 825 BGN
2015 0 BGN
69 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 668 BGN
2014 675 BGN
2015 0 BGN
12 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз