Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/016-01
Наименование: Ние сме част от Вас
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 29.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градския център и допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността.
Дейности: дейност 1 Провеждане на мерки за публичност и информираност
дейност 2 Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство. Подобряване достъпа за хора с увреждания до двата ЦНСТ (дейността се извършва от 6 до 13 м. и 29,90 и 31 м. )
дейност 3 Доставка на оборудване и обзавеждане за двата ЦНСТ (дейността се извършва от 16 до 20 м. и 29,90 и 31 м. )
дейност 4 Провеждане на заключителна пресконференция за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 505 006 BGN
Общ бюджет: 1 369 494 BGN
БФП: 1 369 494 BGN
Общо изплатени средства: 1 373 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 369 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 526 752 BGN
2013 446 522 BGN
2014 403 605 BGN
2015 - 3 692 BGN
1 373 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 164 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 447 739 BGN
2013 379 543 BGN
2014 343 064 BGN
2015 - 3 138 BGN
1 167 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 205 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 013 BGN
2013 66 978 BGN
2014 60 541 BGN
2015 - 554 BGN
205 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз