Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175382262 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Борово №52, вх.Г, ет.4, офис №6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
„Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” (наричан по-нататък Проекта) за Бенефициент Министерство на финансите. Реализирането на всички дейности, свързани с изпълнението му, да се осъществи чрез Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” BG051PO002-4.1.01-0013-C0001
„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” BG161PO001-5.3.01-0070-C0001
Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС BG051PO002-1.5.03-0003-C0001
Извършване на анализ на структурата на Министерство на финансите и УО на ОПАК за изпълнение на функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление BG051PO002-4.1.01-0017-C0001
„Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството” BG051PO002-3.1.08-0030-C0001
„е-консулски услуги” BG051PO002-3.1.08-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз