Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201941154 "НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1233 София ул. Опълченска № 102, ет. 3, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Програма "Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда : от дизайн до иновации" BG051PO001-3.3.06-0050-C0001
"Етнически различни, в живота заедно" BG051PO001-4.1.05-0076-C0001
Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.05-0010-C0001
Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение BG051PO002-2.2.08-0203-C0001
„Компетентна и ефективна Общинска администрация Омуртаг” BG051PO002-2.2.08-0156-C0001
Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0010-C0001
Функционален анализ на общинската администрация Средец BG051PO002-1.1.07-0023-C0001
Мултиклуб "Една земя - една сцена" BG051PO001-4.1.05-0216-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Средец BG051PO002-1.3.07-0039-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово BG051PO002-1.3.07-0042-C0001
Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на Община Сухиндол BG051PO002-1.3.07-0143-C0001
Разширяване на административния капацитет и надграждане на компетенциите на служителите в община Димово BG051PO002-2.2.15-0012-C0001
Компетента и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0172-C0001
КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в община Враца BG051PO002-2.2.15-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз