Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121627612 "СМ Консулта" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1434 София бул. „Симеоновско шосе” 136
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Доставка, инсталация, внедряване и въвеждане в експлоатация на портално софтуерно решение за управление на производствените процеси" 16.09.2008 240 000 60 000 180 000 60 000 6,00 Приключен
Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 27.04.2012 187 601 140 701 48 353 140 701 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС BG161PO002-1.5.01-0001-C0001
Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите BG051PO002-3.1.02-0037-C0001
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
"Технологична модернизация и подобрен мениджмънт в "ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0347-C0001
Разширяване на пазарните позиции на „ЕВО” ООД и подобряване на качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.06-0492-C0001
Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия BG051PO001-4.3.04-0046-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Националната Художествена Академия чрез въвеждане на Автоматизирана Университетска Информационна Система. BG051PO001-3.1.08-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз