Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0347-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и подобрен мениджмънт в "ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД"
Бенефициент: ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Лесто продукт ЕООД, чрез увеличаване на производствения капацитет чрез ускоряване на процесите на огъване, заваряване и контрол, както и чрез подобряване на производствения мениджмънт
Дейности: Подготовка на Дейност 1 - Проектен старт
Изпълнение на Дейност 1 - Проектен старт
Подготовка Дейност 2 - Доставка на оборудване
Изпълнение Дейност 2 - Доставка на оборудване
Подготовка Дейност 3 - Консултации, свързани с новите технологии
Изпълнение Дейност 3 - Консултации, свързани с новите технологии
Подготовка Дейност 4 - Внедряване на ERP система
Изпълнение Дейност 4 - Внедряване на ERP система
Подготовка Дейност 5 - Разработване на бизнес стратегия
Изпълнение Дейност 5 - Разработване на бизнес стратегия
Изпълнение Дейност 6 - Визуализация
Подготовка и изпълнение Дейност 7 - Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 989 625 BGN
Общ бюджет: 1 370 897 BGN
БФП: 891 083 BGN
Общо изплатени средства: 891 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 891 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 891 083 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
891 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 757 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 757 421 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
757 421 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 133 662 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 662 BGN
Финансиране от бенефициента 532 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Нарастване на капацитета за огъване
Индикатор 9 Въведени нови технологии/продукти,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз