Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160056912 "Финансконсулт -С" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, район Запад, ул. "Царевец" №15, ет. 2 ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към улица "Морска" в кв. "Свети Георги", град Поморие" BG161PO001-1.4.06-0016-C0001
"Фестивал-палитра от изкуства" BG161PO001-1.1.10-0042-C0001
Изграждане на ЦНСТ в община Поморие BG161PO001-1.1.11-0052-C0001
Оползотворяване на отпадъчните суповини и въвеждане на нов продукт в производството на ''АРУБИС БЪЛГАРИЯ'' АД чрез дейностите по проекта BG161PO003-2.3.01-0042-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
„Утилизиране на износени железопътни елементи чрез вграждането им в инфраструктурното строителство” BG161PO003-1.1.05-0082-C0001
Разширяване на продуктовия асортимент на Ийст Корд Компани за завоюване на нови пазари BG161PO003-2.1.13-0223-C0001
"Подобряване организацията при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в "Идеал Стандарт – Видима" АД за повишаване на ефективността на производство и производителността на труда" BG051PO001-2.3.03-1123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз