Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0082-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Утилизиране на износени железопътни елементи чрез вграждането им в инфраструктурното строителство”
Бенефициент: "РЕЙЛ РИСАЙКЛИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е създаването и извеждането до пазарна зрялост на серия типови носещи строителни елементи за инфраструктурното строителство – най-вероятно подпорни стени, евентуално пилоти (предстои да се реши в хода на работата), които да съдържат в себе си максимален дял отпадъчни продукти от текущия ремонт, реконструкцията и модернизацията на железния път. Целта на разработката е да създаде нов композитен строителен материал от бракувани материали от ЖП-мрежата: релси, траверси, скрепления, които да влязат в употреба в набиращото скорост транспортно строителство като модулна система за подпорни стени, (с резервен вариант – пилоти).
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал и командировки Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя на квалифициран персонал и командировки
Участие - наема на щанд на 1 изложение в чужбина Участие - наема на щанд на 1 изложение в чужбина
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разход за европейски патент с обхват минимум 3-те най-големи пазара Разход за европейски патент с обхват минимум 3-те най-големи пазара
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Интернет страница, брошури, вкл. тяхна англоезична версия
Разход за представител по интелектуална собственост за издаването на европ. патент Разход за представител по интелектуална собственост за издаването на европ. патент
Разходи за одит Разходи за одит
Изработване на икономическа оценка Изработване на икономическа оценка
Изпитване на натурния модел на композитния материал и изд. оценка за съответствие Изпитване на натурния модел на композитния материал и изд. оценка за съответствие
Съставяне на технологична карта Съставяне на технологична карта
Създаване на 1 бр. натурен модел за изпитване Създаване на 1 бр. натурен модел за изпитване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 870 BGN
Общ бюджет: 56 314 BGN
БФП: 50 683 BGN
Общо изплатени средства: 50 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 894 BGN
2014 0 BGN
2015 31 788 BGN
50 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 060 BGN
2014 0 BGN
2015 27 020 BGN
43 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 834 BGN
2014 0 BGN
2015 4 768 BGN
7 602 BGN
Финансиране от бенефициента 14 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Използване на бракувани ЖП-материали годишно
Индикатор 9 Откриване на цех за производство, България
Индикатор 10 Продажби на технологията в чужбина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз