Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0223-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на продуктовия асортимент на Ийст Корд Компани за завоюване на нови пазари
Бенефициент: "Ийст корд компани" EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Разширяване на продуктовия асортимент на Ийст Корд Компани за завоюване на нови пазари
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнители по проекта
Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на две автоматични машини за производство на дълги струни
Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматична машина за оразмеряване дължината на сърцевината на струната
Дейност 4 Закупуване и въвеждане в експлоатация на винтов компресор
Дейност 4 Разработка на маркетингова стратегия за разширяване пазарния дял на фирмата
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Финален одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 229 BGN
Общ бюджет: 302 647 BGN
БФП: 211 853 BGN
Общо изплатени средства: 211 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 211 853 BGN
2015 0 BGN
211 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 075 BGN
2015 0 BGN
180 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 778 BGN
2015 0 BGN
31 778 BGN
Финансиране от бенефициента 93 527 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Въведени в експлоатация две автоматични машини за производство на дълги струни;
Индикатор 6 Автоматична машина за оразмеряване дължината на сърцевината на струната;
Индикатор 7 Винтов компресор
Индикатор 8 Маркетингова стратегия
Индикатор 9 Намаляване себестойността на продукцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз