Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121373562 "МДМ - 97" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Люлин, бл.732, вх.В, ет.1, ап.47

Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ BG051PO001-5.2.06-0136-C0001
Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе BG161PO001-4.1.05-0003-C0001
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз