Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201725797 Мойри Ко ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Редута, ул. "Иван Миланов" 2, ет. 4, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните BG051PO002-1.1.03-0002-C0001
Анализ на административната дейност на Изпълнителна агенция „Борба с градушките” BG051PO002-1.1.05-0011-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“ BG051PO002-3.1.08-0038-C0001
УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА BG051PO002-2.2.14-0047-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0052-C0001
РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЕ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ BG051PO002-2.2.14-0051-C0001
УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ BG051PO002-2.2.14-0050-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА ЧРЕЗ ПРЕЦИЗИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯТА BG051PO002-2.2.14-0048-C0001
Усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията на ИАБГ – етап от цялостната модернизация на дейността за борба с градушките BG051PO002-2.2.14-0006-C0001
Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги BG051PO002-2.2.14-0049-C0001
Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки BG051PO002-3.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз