Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201594419 "БИТСП - проектни консултанти" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Цариградско шосе бл. 22, Вх. В, ет. 1, ап. 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване чрез нова заетост в "Да Винчи дентал лабор" BG051PO001-5.1.03-0012-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕООД "ТИХ ТРУД"-СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ BG161PO003-2.1.10-0004-C0001
Безопасен труд във вилно селище Дюни BG051PO001-2.3.02-0250-C0001
Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в "Никром Тръбна Мебел" АД BG051PO001-2.3.02-0087-C0001
Разработване на адаптивна многопараметрияна система за асистиране на възрастни и хора с увреждания BG161PO003-1.1.05-0234-C0001
Иновации за изграждане на нови умения и предприемачески дух BG051PO001-7.0.07-0267-C0001
"По-добри условия на труд в "Пристанище Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0479-C0001
Подобрени условия на труд в СИГДА ЕООД BG051PO001-2.3.03-0400-C0001
"Безопасен труд в Агромах" BG051PO001-2.3.03-0229-C0001
Изграждане и развитие на Клъстер в областта на електрохимичните технологии BG161PO003-2.4.02-0059-C0001
Изграждане на оперативно съвместима информационна система на Контролно-техническа инспекция и внедряване на нови електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз