Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931881 Община Каолиново
Седалище Област: Шумен Oбщина: Каолиново 9960 Каолиново гр. Каолиново, пл. „Украйна” № 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Енергоефективна реконструкция на ОУ „Хр. Смирненски“ с. Пристое и ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Климент“ 01.08.2008 809 945 809 945 0 809 945 13,00 Приключен
“Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ и реконструкция на същеструваща водопреносна мрежа в с. Тодор Икономово” 29.12.2008 0 0 633 277 0 40,00 Прекратен
“ Извънкласните дейности – интересни и полезни” 12.10.2009 182 054 182 054 0 177 297 10,00 Приключен
„За независим и достоен живот в Община Каолиново” 05.11.2010 196 335 196 335 0 178 785 14,00 Приключен
Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново 13.05.2013 71 516 71 516 0 71 516 12,00 Приключен
Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново 23.08.2013 77 472 77 472 0 77 472 12,00 Приключен
Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи 29.10.2013 71 764 71 764 0 71 764 9,00 Приключен
Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната 05.08.2014 73 448 73 448 0 73 448 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” 06.02.2009 12,00 Приключен
Създаване на социално предприятие в Община Каолиново 13.11.2009 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз