Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103899678 Ате Консулт
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ж.к. Възраждане, бл.52, вх.А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането 16.04.2013 190 788 190 788 0 190 775 21,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИНЖКОНСУЛТ – модерна и конкурентноспособна компания. BG161PO003-2.1.08-0155-C0001
ВХБ модерна и конкурентоспособна компания BG161PO003-2.1.12-0971-C0001
Повишаване конкурентоспособността на БТГ ЕООД чрез внедряване на система за управление на процесите и система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.12-1018-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление" BG051PO001-2.3.02-0290-C0001
"Осигуряване на безопасни условия на труд - най-добрият път към успеха на "Булмаркет Шипинг" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0069-C0001
"Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството при безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-0454-C0001
Подобряване на работните условия в "Топ Принт" ООД BG051PO001-2.3.03-0405-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз