Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471543 Община Раковски
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Раковски 4150 Раковски пл.България 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Раковски 26.06.2009 50 858 47 247 6 397 46 632 12,00 Приключен
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски 16.07.2010 2 698 523 2 630 352 75 746 2 498 834 24,97 Приключен
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие 13.12.2010 4 486 618 4 436 512 137 017 3 754 888 26,73 Приключен
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски 03.06.2011 984 078 984 078 0 934 874 27,37 Приключен
Училище за всички - алтернативни образователни услуги 17.06.2011 27 339 27 339 0 33 774 12,00 Приключен
Защитено жилище Раковски 16.02.2012 250 175 250 175 0 250 175 24,00 Приключен
"Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" 09.04.2012 44 719 199 43 095 892 11 267 354 43 093 681 48,40 Приключен
Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на община Раковски 16.08.2013 85 913 85 913 0 85 913 14,70 Приключен
Община Раковски – модерна администрация 25.11.2013 66 515 66 515 0 66 515 11,33 Приключен
Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ 05.08.2014 47 155 47 155 0 47 155 9,00 Приключен
Защитено жилище – Раковски 17.09.2014 63 453 63 453 0 63 453 7,13 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Различни, но близки"- образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целодневна организация на учебния процес 17.06.2008 15,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в "ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД BG051PO001-2.2.03-0149-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз