Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093645 Община Девня
Седалище Област: Варна Oбщина: Девня 9162 Девня Община Девня, гр.Девня, бул. “Съединение” № 78
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води – Девня 19.02.2009 319 380 319 380 0 371 285 28,00 Приключен
"Повишаване енергийна ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" 13.12.2010 0 0 15 813 0 24,00 Прекратен
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня 18.01.2013 1 326 889 1 304 227 27 383 1 304 227 20,00 Приключен
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня 28.08.2013 50 593 50 593 0 50 593 12,00 Приключен
Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня 04.09.2013 499 453 499 453 0 499 453 28,27 Приключен
Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня 04.09.2013 406 985 406 985 0 406 985 28,27 Приключен
Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня 04.09.2013 588 343 588 343 0 588 343 28,27 Приключен
Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение в община Девня 04.09.2013 279 586 279 586 0 279 519 28,27 Приключен
Партньорство за ефективни политики 06.11.2013 61 589 61 589 0 61 589 9,00 Приключен
Общинска администрация Девня-ефективна и съвременна 08.01.2014 71 208 71 208 0 71 208 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Прозрачна и достъпна общинска администрация 03.02.2009 12,00 Приключен
Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия 29.12.2008 24,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" 20.02.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз