Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175292784 "Рила Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. Цар Асен" № 8, ет.1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от о.т.435-418 до о.т. 520-521 BG161PO001-4.1.04-0029-C0001
Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе BG161PO001-4.1.05-0003-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел BG161PO001-4.1.03-0069-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград BG161PO001-4.1.03-0063-C0001
„Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” BG051PO001-7.0.01-0074-C0001
Изграждане на дублъор на ляв Владайски колектор BG161PO005-1.0.06-0042-C0001
Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе BG161PO005-1.0.06-0034-C0001
Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево BG161PO001-4.1.05-0008-C0001
Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ BG051PO002-1.1.05-0006-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Момчилград чрез обучения BG051PO002-2.2.08-0068-C0001
Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация – Правец BG051PO002-1.1.07-0040-C0001
Подобряване работата на Общинска Администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво BG051PO002-1.3.07-0133-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Момчилград BG051PO002-2.2.12-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз